Firma S-Probio jest producentem procedury probiotycznej o bardzo wysokich parametrach.

PBM – Probio Minerał jest naturalnym, ekologicznym produktem w postaci pudru. Jest biologicznym antidotum potęgując kolonizację szczepów probiotycznych, które wypierają florę patogenna (pleśnie i grzyby) oraz likwidują toksyny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Sprawia, że pożyteczne mikroorganizmy mogą się rozwijać tworząc tym samym przestrzeń życiową dla całego ekosystemu. Posiada najwyższy wskaźnik probiotyczny.

Dostępna jest już na rynku publikacja dotycząca szerokich możliwości zastosowania PBM pt. "Wyjątkowa siła probiominerału" dostępna pod tym linkiem

Zastosowanie:

PBM probiominerał - filtr probioceramiczny wody pitnej. W celu otrzymania wody o najwyższych parametrach zaleca się stosowanie złoża filtracyjnego w postaci PBM. W tym celu  należy do naczynia z woda źródlaną lub mineralną w ilości  1,5 l dodać 1 łyżeczkę PBM. W wyniku takiej obróbki otrzymujemy wodę o wysokiej energii właściwej budowie z nośnikiem probiotycznym. Możemy ją pic, myć twarz, smarować miejsca po ukąszeniach lub moczyć nogi. Szczególne własności probiominerału docenili jego użytkownicy i niektóre ich doświadczenia zamieścimy na naszym profilu na  facebooku.W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny. Ponadto PBM  warto ulokować w kremach paście do zębów ja również wykorzystać go do kąpieli w postaci dodatku do wody powstanie wówczas na skórze tzw. filtr probiotyczny. PBM posiada atest higieniczny PZH więcej w zakłdce atesty.

Co nam daje ulokowanie PBM w wodzie?

Woda jako pierwsza forma życia ma decydującą rolę jako nośnik. Jako forma logistyczna wprowadza do organizmu:
=>energię
=>składniki odżywcze
=>reguluje gospodarkę kwasowo-zasadową
=>woda o właściwych cechach dociera do komórki zapewniając jej właściwą replikację.

PBM występuje w postaci:

PBM kondycja– probiominerał jako złożona procedura mineralno-probiotyczna ma do wykonania ważne zadanie. Wprowadzona do organizmu w postaci filtra probioceramicznego wody pitnej stymuluje następujące procesy: 
Mikroorganizmy pro biotyczne w swoim składzie są zdolne wyprodukować witaminę K2 i dzięki niej cząstki minerałów w postaci tlenku wapnia zostaną wbudowane w nasze tkanki posiadając przy tym ważną cechę a mianowicie informację pro biotyczną , sukcesywna profilaktyka probiominerałem zapewni nasycenie organizmu takimi molekułami co w połączeniu z tlenku magnezu zainicjuje proces z szeroko pojętej i odnawialnej kolonizacji szczepów probiotycznych, a co za tym idzie powstanie szeroko pojętej bariery przeciw florze chorobotwórczej

PBM bud - służy do budowy zdrowych domów. Jako dodatek do farb emulsyjnych (wewnętrznych w ilości 3%), tworzy ściany probiotyczne ulokowany w ścianach rozprasza swoją wibracja promieniowanie z sieci w około 50%. Ponadto wypiera florę chorobotwórcza oraz likwiduje toksyny uwalniające się z mebli, podług okien itp. Z powodzeniem i dla zdrowia stosujemy PBM-bud w budownictwie i jako dodatek do farby emulsyjnej do malowania mieszkań, skutecznie walczy on z grzybami na ścianie. 

PBM eko  – w ilości 1 tony na hektar odtruwa glebę po skażeniach, nie ulega degradacji. 

PBM agro - jest bardzo skuteczny jako zaprawa probiotyczna do nasion systemów korzeniowych sadzonek oraz cebulek również jako dodatek do podłoża w ilości 1-2%. W przypadku zastosowania do zaprawy nasion należy partię materiału nasiennego zmoczyć, odsączyć, a następnie zmieszać z PBM i niezwłocznie wysiać. 

Jest to zbiór przefermentowanych minerałów osadowych (skorupiaków, alg), które posiadają postać proszku o specyficznym zapachu. Ten zapach to „pamiątka” po intensywnej pracy bakterii probiotycznych, które nadały naszemu produktowi wyjątkowych cech.

PBM agro jako zaprawa do nasion , sadzonek i cebulek przyczynia się do produkcji „super żywności”. Jak powiedzieli nam rolnicy oraz wyniki badań- rośliny zaprawione PBM agro dają wyższy plon, mają więcej wartości odżywczych oraz są bardziej odporne na suszę.

PBM agro jest całkowicie naturalny a poprzez proces biomineralizacji zyskuje jeszcze więcej wartości. Produkt został starannie przebadany. Posiada atest PZH nr B-BK-60210-0881/19 na kontakt z wodą pitną,  raport badań w Instytucie Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz badanie mikrobiologiczne wykonane w Zakładzie Mikrobiologii UMCS w Lublinie w kierunku obecności bakterii chorobotwórczych oraz badania kliniczne na ludziach opisane w publikacji „Wyjątkowa siła probiominerału” potwierdzają wysoką wartość produktu..

Zastosowanie w rolnictwie:

PBM probiominerał jako czynnik działa wielokierunkowo:

Wzbogaca organizm glebowy poprzez :

- wypieranie flory chorobotwórczej (chroni system korzeniowy), w tym grzybów, minimalizuje toksyny i otwiera przestrzeń życiową dla ekosystemu. Tworzy warunki do optymalnego odżywiania roślin.

- wprowadza komunikację bakteria probio- roślina – przed patogenem (prof. Z. Szneider),

- uaktywnienie procesów  humifikacji i mineralizacji materii organicznej,

- bioremediacja – eliminacja podeszwy, redukcja kosztów,

- wzrost pH,

- likwidacja związków toksycznych – awans jakościowy gleby,

- przywrócenie naturalnej równowagi w ekosystemie, która została naruszone działalnością człowieka,

- zwiększenie zdolności akumulacji azotu,

- zmienia jakość wody przyswajanej przez roślinę,

-wzbogaca organizm roślin poprzez  zaprawę systemu korzeniowego lub nasion, zapewniając tym samym:

* ochronę przed florą chorobotwórczą,

* jako wielozadaniowy biostymulator uodparnia na  stres termiczny(upalne lata, mroźne zimy) oraz na deficyt wody zwłaszcza zboża ozime,

* przyczynia się do wzrostu masy zielonej odnotowano na sałacie przyrost około 300% i większej zawartości chlorofilu w roślinach,

* poprawia ich walory smakowe i odżywcze.   

 Bardzo dobre rezultaty w hodowli zwierząt uzyskaliśmy poprzez dodawanie do pasz PBM.

PBM apis - słabnięcie pszczelich rodzin m. in. wynika z ponad trzydziestoletniej chemizacji w celu zwalczania warrozy. Osłabione pszczoły stały się podatne na skutki inwazji Nosema ceranae mogące już po ośmiu dniach po zarażeniu doprowadzić do śmierci owadów, wyraźnie szybciej niż po kontakcie z Nosema apis. Kolejnym wrogiem jest grzybica wapienna i roztocz Varroa destructor. Zamiast dalszej trującej chemizacji zyskaliśmy skuteczną alternatywę - Probio Minerał – Apis.

Czym nie jest, a czym jest Probio Minerał – Apis?

Nie jest lekiem. Jest produktem mineralno - probiotycznym posiadającym Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w wodzie pitnej. Tym samym może być stosowany wewnątrz uli z pszczołami. Specjalna formuła dopasowana do potrzeb pszczelich rodzin wpływa na ich kondycję, poprawia witalność. Wprowadzony do przewodu pokarmowego pszczół konkuruje z patologicznymi mikroorganizmami, ograniczając im dostęp do substancji odżywczych, a tym samym do ograniczenia i zniwelowania zagrożenia. PBM – Apis  koryguje poziom PH przewodu pokarmowego pszczół. W przypadku varroa trwają testy mające na celu poznanie mechanizmów ograniczenia populacji roztocza i zahamowania rozwoju. Pszczoły mające kontakt z Probio Minerał – Apis wykazują zwiększenie stopnia zachowań higienicznych i stają się „nieapetyczne” dla pasożyta. Tym samym istotnemu ograniczeniu ulega ilość osobników varroa w pszczelej rodzinie.

Jak stosować Probio Minerał – Apis

Zaczynamy od jednokrotnego w sezonie oprysku okolic uli i samych uli z zewnątrz zawiesiną produktu w stężeniu 1 łyżkę stołową na 1 litr wody. Ze względu na zróżnicowaną strukturę probiotyku dysza opryskiwacza nie może być zbyt mała, aby nie uległa zapchaniu. Kolejnym etapem jest wykonanie oprysku uli wewnątrz, ale też części nieobsiadanych przez pszczoły. Zabiegi te mają na celu wprowadzenie do środowiska pasieki i pszczelich rodzin pozytywnie działających konkurencyjnych mikroorganizmów. Nie stosujemy go, kiedy temperatura otoczenia jest niższa niż 10 st. C.

Następnym krokiem jest dodatek produktu do wody w poidle w ilości 1 łyżeczkę na litr wody. Systematycznie uzupełniamy wodę wraz z Probio Minerał – Apis po spożyciu jej przez pszczoły.

Dla wsparcia higienicznych zachowań przeciwko varroa wykorzystujemy PBM – Apis w postaci „pudrowania” pszczół podczas przeglądów. W tym celu wykorzystujemy małe naczynie, np. słoik dżemowy z podziurkowaną pokrywką i z niego posypujemy pszczoły. Pudrowanie wykonujemy oszczędnie, bo wystarczą jego niewielkie ilości aby został rozprowadzony przez pszczoły w całym ulu. Unikamy sypania produktu do komórek z niezasklepionym miodem, bo jako żywa biologicznie substancja może spowodować fermentację miodu. W przypadku pudrowania pszczół na ramkach, oprócz oddziaływania biologicznego, występuje też fizyczne, ponieważ przylgi pasożyta w kontakcie z pylistym Probio Minerał – Apis tracą przyczepność co ułatwia samooczyszczanie się pszczół.

Przeciwwskazania:

Brak przeciwwskazań do stosowania.

Okres trwałości:

Produkt posiada na opakowaniu informację o terminie przydatności do zastosowania.

Przechowywanie:

Przechowujemy w miejscu suchym i chłodnym nienarażonym na bezpośrednie promienie słoneczne.

Zagrożenia:

Nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt.

 P-3 probiominerał

Działanie:                                                                                                                        

-Poprawia funkcje układu naczyniowo-sercowego (krzem wpływa na elastyczność naczyń),

-Oczyszczanie: nerek, wątroby, pęcherzyków płucnych.

-Bardzo korzystny wpływ na stawy

-Wysoka skuteczność w kierunku likwidacji borelli.

 

Poziomy działania:

-wysoka energia produktu 13-20 tys. w skali Bovisa

-wysokozjonizowane i zmikronizowane minerały działające jako sorbent oraz jako forma budulcowa (anaboliczna).

-sole mineralne oraz aminokwasy jako metabolity bakterii probiotycznych, doskonale rozpuszczalne w wodzie – to super odżywka dla naszych komórek. 

 

Poniżej skład PBM:

 

Zawartość pierwiastku w jednym dm

Gramy

Mg - eq

Mg – eq - %

Kationy

 

 

 

Lit, Li

0,00015

 

 

Potas, К

0,03

 

 

Sód, Na

1,5266

66,372

77,74

Wapń, Са

0,1356

6,766

7,93

Magnez, Mg

0,1488

12,237

14,33

Stront, Sr

0,0005

 

 

Żelazo, Fe

0,03

 

 

Mangan, Мп

0,0005

 

 

Cynk, Zn

0,00025

 

 

Miedź, Си

0,0005

 

 

Kobalt, Со

0,00015

 

 

Nikiel, Ni

0,0001

 

 

Ołów, РЬ

Nie wykryto

 

 

Rtęć, Hg

Nie wykryto

 

 

Wanad, V

0,003

 

 

Chrom, Сг

0,00015

 

 

Selen, Se

0,00000095

 

 

Glin, А1

0,00045

 

 

German

0,0002

 

 

Itr

0,003

 

 

Niob

0,002

 

 

Gal

0,002

 

 

Fosfor

0,01

 

 

Molibden

0,0005

 

 

Suma kationów

1,8733

85,375

100,00

Aniony

 

 

 

Fluor, F

nie występuje.

 

 

Chlor, CI

1,9094

53,545

63,07

Brom, Вг

nie występuje.

 

 

Jod, I

nie występuje.

 

 

Siarczek, S04

1,0864

22,619

26,49

Wodorowęglan, НСО,

0,01

 

 

Azotyn, N02

nie występuje.

 

 

Azotan, N03

nie występuje.

 

 

Suma anionów

3,5495

85,375

100,00

Kwas borny,

НВО,

0,0015

 

 

Kwas krzemowy, H2Si03

0,05

 

 

Ogólna mineralizacja

5,4743

 

 

Pozostałość sucha

4,86

 

 

рН

8,1

 

 

 

O nas  Oferta  Kontakt  Atesty  Zastosowanie